ICAM Tandíjak

Az ICAM Akadémia Hallgatói Euróban megállapított Szemeszter díjat fizetnek tanulmányaikért.

Minden képzés szemesztereinek száma fel van tüntetve a képzés neve és kódja mellett az érvényesített Credit Pontokkal együtt. (CP) 

Az euróban meghatározott tandíjat euróban vagy forintban lehet kiegyenlíteni. Forintban történő fizetés esetén az árfolyamot az ICAM költségtérítési szabályzata állapítja meg. A nem EU tagországok állampolgárainak a tandíjat a teljes első évre azaz mindig minimum 2 szemeszterre meg kell fizetniük.

Minden ICAM jelentkezést követően regisztrációs és beiratkozási díj megfizetése szükséges.

A díjfizetések esedékességéről és részleteiről felvételi referenseink értesítik a jelentkezőket az online felvételi rendszerünkön illetve hallgatói felületen keresztül. 

A regisztrációs díjfizetést nem érinti a jelentkezési határidő, de a beiratkozási díj megfizetésének a beiratkozási határidőn belül kell megtörténnie.

A jelentkezési határidő után beadott felvételi kérelmek elfogadásáról - a  jelentkezők számától függően - az ICAM vezetése dönt.

A befizetett tandíj (költségtérítési) díj sem részben, sem egészben nem követelhető vissza, az alábbi esetek kivételével:

- amennyiben a nem EU-s állampolgár vízum- ill. tartózkodási engedély kérelmét a hallgató önhibáján kívül elutasították, a költségtérítés egészének visszatérítésére jogosult. A regisztrációs és beiratkozási díjból ebben az esetben nem jár vissza.

Amennyiben a nem EU-s állampolgár a  tanulmányok folytatása céljából vízumot, ill. tartózkodási engedélyt kapott, de tanulmányait nem kezdi el, vagy nem folytatja, a befizetett költségtérítés, ill. regisztrációs díj visszatérítésére nem jogosult.

A jelentkezés és a felvételi eljárás részleteivel kapcsolatban forduljon a Felvételi  központhoz üzenet elküldésével.