Az ICAM - nak fontos a történeted...

Nálunk megtalálsz mindent : felejthetetlen Akadémiai Képzést, egymással szemben felelős, támogató közösséget, életre szóló barátságokat, gyönyörű Campus képzési helyszíneket, kivételes tanárokat, akiknek az előadásaira mindig emlékezni fogsz.

Az ICAM Akadémia egy magán tulajdonban lévő oktató Intézet.

CPD akkreditációval minden ICAM képzés regisztráltan és igazoltan rendelkezik. A CPD szervezete évente vizsgálja felül a jogosultságot, a képzések és hallgatói adminisztráció megfelelését. Ezt a CPD a honlapján nyilvánosan, mindneki számára elérhetően közzé teszi.

Az ICAM mind az általa regisztrált / akkreditált képzések, mind a más szakmai akadémiákkal, szövetségekkel közösen szervezett fakultációk szerződés szerinti lebonyolításáért, megvalósulásáért felelősséget vállal.

A felelősségvállalás nem terjed ki Covid-19 vagy más előre nem tervezhető járványügyi korlátozásokból eredő szükséges módosításokra. Ezt a hallgatói szerződés tartalmazza.

Az ICAM az általa értékesített képzések során megszerezhető képességek, kompetenciák ( ez esetben a kompetencia szónak csak a hozzáértés, szakértelem értelmezési jelentését idézzük ) tekintetében a képzésre való beiratkozás előtt felvilágosítja leendő hallgatóit, hogy a képességek elsajátításának szintjére, minőségére nem tud felelősséget vállalni, az részben egyéni adottságok és szorgalom függvénye. 

Az oktatók szakmai felkészültségéért, a képzéshez szükséges eszközök minőségéért felelős az Akadémia, ezek ellenőrzése és ellenőrizhetősége garantált.

Az ICAM felvilágosítja továbbá leendő hallgatóit, hogy a képzés befejezését követően a megszerzett kompetenciák gyakorlásának jogszabályban előírt megvalósítása nem az ICAM felelőssége.

A kezelések legális és jogszabályokban előírt végezhetősége nem az ICAM Certificate regisztrálásának, legitimitásának a kérdése, az Akadémia minden, képzés elvégzése utáni legális tevékenység folytatással kapcsolatos kérdés megválaszolásától, ezzel kapcsolatos felvilágosítástól elhatárolódik, ezzel kapcsolatban az ICAM Legal Advice a cégcsoport tagja szolgálhat segítséggel.

Esztétikai Medicina Injekciós Kezeléseket csak orvosi végzettséggel rendelkező hallgatóknak oktat az Akadémia annak a garantálásával, hogy a kezeléseket a képzés elvégzését követően végezhetik Magyarországon.

Kérünk minden jelentkezőt, hogy aki bizonytalan a leendő munkavégzési országának szabályaival kapcsolatban, a képzésre való beiratkozása előtt tájékozódjon és döntését azt követően hozza meg, különös tekintettel az Esztétikai Medicina Fakultáció moduljaira.

Az Akadémia az általa meghirdetett és értékesített képzések legitimitásáért felel.

Jogi nyilatkozat

Az Akadémia a honlapon közzétett infromációk tartalmáért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát és ezennel kizár minden egyéb felelősséget, ideértve a kereskedhetőség feltételeit, az adott célra való alkalmasságot, vagy a szellemi tulajdon megsértésének vagy a jogok egyéb megsértésének korlátozását. Ezenkívül az Akadémia nem vállal felelősséget a felületen található anyagok felhasználásának pontosságával, tartalmuk által elérhető eredményekkel vagy megbízhatóságával kapcsolatban.

Korlátozások

Az Akadémia semmilyen esetben sem vállal felelősséget a weboldalon található anyagok használatából eredő károkért, még akkor sem, ha az Akadémiát vagy jogosultját szóban vagy írásban értesítették az ilyen károk lehetőségéről.

Irányadó jog

Az Akadémia weboldalával vagy felületével kapcsolatos bármely követelésre az Akadémia Fenntartójának vagy Üzemeltetőjének saját joghatóságának törvényei az irányadók, tekintet nélkül annak külön rendelkezéseire.