Gyakori Kérdések

Biztos, hogy meg tudom tanulni a hialuronsavas kezeléseket?

Mint az élet minden területén, itt is azt kapod vissza amit beleteszel. Senki sem született még fecskendővel a kezében, így mindenkinek tanulnia kellett ezeket a kezeléseket. Megígérhetjük, hogy a befektetett idő, pénz és energia megtérül számodra. Az esztétikai látásmód fejleszthető tanulással és gyakorlással.

Hogyha a barátnőmmel jelentkezem, tudunk együtt részt venni a gyakorlatunkon?

Három fő együttes jelentkezése esetén külön kurzust tudunk szervezni csak Nektek amiben a gyakorlati napokat is teljesíthetitek együtt ha úgy szeretnétek egyedi árral, de ennek a feltétele az együttes, egyszerre történő, csoportos befizetés.

Mi van az iAMA MyUniform Welcome csomagban?

A beiratkozást követően elküldjük részedre az iAMA üdvözlő csomagját, amiben egyedi logózott Medelita gyakorlati ruhát, dossziét, ceruzákat és tollakat, jelölő filceket, stressz labdát, jegelő párnákat, steril gyakorló TSK fecskendőket és tűket, kanülöket és még sok minden mást találsz ami megkönnyíti majd a tanulást és a gyakorlást.

Mit jelent a nemzetközi Certificate akkreditáció?

Angliában bejegyzett ellenőrzési védjegyet jelent. A képzés tematikája, tananyaga, tanmenete, a képző központ oktatói, belső ellenőrzési rendszere megfelel a jelenleg Angliában standardizált Clinical Aesthetic Practioner normatíváknak. Az akkreditáció azt garantálja, hogy a képzés a beadott és elfogadott rend szerint történik minden esetben.

Hol lesz a Diploma képzés gyakorlati szakasza?

Az iAMA központja Barcelonában van. Az Akadémia Spanyolországban végez kereskedelmi tevékenységet.

A gyakorlatokat Barcelonában szervezzük és tartjuk hallgatóinknak.

Magyarországon opcionálisan lehetőség van - Dabason az ICAM szerződéses oktató központjában teljesíteni a személyes gyakorlati napokat, de Magyarországon az Akadémiának telephelye, képviselete vagy irodája nincsen.

A dabasi center 2021-ben készült el 100% ban külső vállalkozás beruházásaként - modern, mindennel felszerelt, rendelői rendszerben kialakított oktató központ.

A dabasi centrum a Regenyal Fillerek magyarországi kizárólagos értékesítő pontja.


Mi a különbség a Clinical Aesthetic Diploma és az Aesthetic Specilaist Cetificate között?

A Clinical Aesthetic Injector Diploma nemzetközi standardnak megfelelő Level7 szintű Esztétikai Medicina ismereteket igazol.

A képzés tematikája, a szintvizsgák eredmény értékelése, a gyakorlati modulok, a gyakorlat technikái 100% ban összhangban vannak a honlapunkon felsorolt Angol szervek közösen megfogalmazott és elfogadott normatíváival.

Level7 Injector vizsgát csak ennek a képzésnek a végén lehet tenni és csak a képzésben meghatározott sorrendben teljesíthetők a szintvizsgák.

Több kötöttséggel jár, mint a Certificate modulok, sikeres vizsgákat kell letenni, viszont egyéni képzés, ahol oktatód végig mindenben segít és nem kell önállóan készülnöd.

A Level7 szintvizsga jelenleg pl. Angliában elfogadott orvosi diploma nélkül is az injekciós kezelések legitim végzésének bejelentéséhez.

Az Aesthetic Specialist Certificate képzés egy modul rendszerű, több kisebb egységből álló és több önálló tanulást igénylő képzési rendszer.

Az Aesthetic Specialist vizsga csak az összes modul teljesítése után tehető le és CPD Certificate igazolja a megszerzett képességeket.

A Certificate azt igazolja, hogy hallgató megtanulta és ismeri a modulok követelményeit, a CPD akkreditációs központ a képzés tartalmát ellenjegyzi, de a Certificate-el történő munkavégzés általában további követelményeket kívánhat. (pl. rendelői körülmények a munkavégzéshez, recept kiállítására jogosult orvossal való szerződéses jogviszony vagy eü. végzettség) 

Tudok csak száj technikákat is tanulni az Akadémián?

Igen. Az All About Lips modul - a Certificate képzések menüben - csak ajak töltési technikákat tartalmaz.

A-Z ig, alap technikától az iAMA signature Russian Lips-ig mindent. Az iAMA signature Russian Lips egy olyan "orosz" technikát jelent, ami nem izom alá injektál, nem olyan fillereket használ amik nem ajakra lettek tervezve és nem olyan agresszív, mint a néhány éve Russian Lips néven elterjedt technika.

Viszont: ugyanúgy képes vagy Lifting hatást elérni, nem lesz lapos nem lesz kacsa a száj és nem fog évek múlva őrjöngve szídni a vendéged, hogy csomós, egyenetlen és kezelhetetlen a szája.

A modul átveszi az ajak anatómiáját, veszély zónákat, nekrózis és hematóma közötti különbséget, tűs és kanül technikákat és a töltési technikák kombinációs lehetőségeit. 90% gyakorlat orientált modul.

Ki tartja a képzéseket?

Az elméleti szakasz online egyéni felkészüléssel történik.

Konzultáció keretében Pete Gyöngyi és Valentyik Ágnes segítik a felkészülést.

A gyakorlatot Dabason az ICAM Certified oktatója vezeti.

Barcelonában angol nyelven lehetőség van orvos KOL által tartott képzésre is, de az angol nyelv minimum B2 szintű ismerete feltétel, angol/magyar tolmácsolásra nincs lehetőség.

Milyen előképzettség szükséges a képzések és modulok elvégzéshez?

Az iAMA by ICAM Akadémia nem határoz meg semmilyen előképzettséget a Certificate modulok és a workshopok tekintetében. A Clinical Aesthetic Injector Diploma Képzésre vonatkozóan ajánlásunk minimum az érettségi bizonyítvány, vagy kozmetikusi, szépség tanácsadói, egészségügyi végzettség.

Ez nem jelenti azt, hogy aki megvásárolja a képzési modult az képes és/vagy jogosult a modul tartalmában foglalt kezelések végzésére. Ezt önmagában a vásárlás értelemszerűen nem tartalmazza.

Hogyha elvégzem bármelyik képzést, akkor végezhetem-e legálisan a tevékenységet?

Az iAMA by ICAM Akadémia a képzések tartalmáért, szakmaiságáért és megvalósulásáért vállal felelősséget. Nemzetközi Akadémiaként a Világ szinte minden országából fogadunk hallgatókat. Az egyes országokban az Esztétikai Medicina kezelésekre vonatkozó szabályozások jelentősen eltérőek. Minden hallgató egyéni felelőssége a leendő munkavégzés országában az érvényben lévő szabályok ismerete és megtartása. Amennyiben az ország rendelete tiltja az injekciós esztétikai kezelések egyén végzettségével való legális gyakorlását, az abból eredő károk vagy sérelem Akadémiára át nem hárítható. Nem adunk javaslatot, tanácsot és nem ellenőrizzük, vagy kérjük hallgatóink leendő céljait vagy végzettségét. Kérjük, a vásárlás előtt ezek alapos mérlegelését.

Téves az a feltevés, hogy aki beiratkozik valamely képzésre vagy megvásárol egy modult, az a Világ minden országában a vásárlás vagy a szintvizsga birtokában jogosult lesz a kezelés végzésére és ezt a képzést kínáló központnak garantálnia szükséges. A képzés egy bizonyos tudást ad, a vizsga a tudást igazolja. A legális munkavégzésnek számos egyéb feltétele van.

Kozmetikusként / Szépségtanácsadóként végezhetek-e Magyarországon esztétikai medicina kezeléseket, tűs vagy mikro tűs eljárásokat?

Legjobb tudomásunk szerint nem.

Fenti szakképesítések kimeneti tematikái nem tartalmaznak semmilyen tűvel, mikro tűvel, tűs mezoterápiás eszközzel, mezo pisztollyal, stb...kezelésre vonatkozó képzést. A végezhető kezelések a pl. a Kozmetikus Kamara honlapján is elérhetőek.

Gyakran fordul elő az a kérdés, hogy hogyha Magyarországon nem végezhet kozmetikus kozmetikusként semmilyen tűs kezelést, akkor miért végezheti el a képzéseket és miért hírdetik sokan a szolgáltatást szalonjukban ? Hogy lehetséges ez?

Az esztétikai tűs kezeléseket az iAMA by ICAM Akadémián bárki megtanulhatja. Nem ellenőrizzük, hogy a későbbiekben melyik országban és hogy kívánja végezni a kezeléseket. Ez az illetékes hatóságok és a hallgató felelőssége és feladata.

Hogyha kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ki miért és hogyan hírdet vagy végez valamit, kérjük Tőle megérdeklődni azt.

Hogyha nem tudom befejezni a képzést, vagy elállok a modulon vagy workshopon való részvételtől a megvásárlást követően, vissza jár-e a befizetett összeg?

Sajnos nem áll módunkban a vásárlást követően a megvásárolt képzés díját visszatéríteni - kizárólag akkor, hogyha a képzés az Akadémiának felróható okokból nem valósul meg.

Ennek ellenére minden esetben a jóhiszeműség és az elfogadható megoldások vezérelik az Akadémia vezetőségét, így nem zárkózunk el az adott egyedi esetek különleges elbírálásától, de tandíjat nem tudunk egyetlen esetben sem visszafizetni. Kérjük ennek mérlegelését a befizetést megelőzően.