CEFAM Certified Facial Aesthetic Medicine Akadémiai rendszerű szakképzés

Az ICAM Akadémia CEFAM programja egyedülálló lehetőség érettségi előtt állók, érettségivel rendelkezők és felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók részére, melynek célja, hogy az arcesztétikai orvoslás gyakorlat a legmagasabb iskola rendszerű képzésben kerüljön oktatásra.

Mindhárom program az ICAM© Akadémiával együttműködő nemzetközi egyetemi metodika alapján akkreditált képzés.

Tudományosan összeállított elméleti és gyakorlati oktatási program, amelyet az esztétikai gyógyászat területén elismert presztízsű szakemberek oktatnak, az ICAM© módszertanával.

Az akadémia jelenleg az egyetlen olyan mester és posztgraduális képzést kínáló nemzetközi iskola, melynek gyakorlati óraszáma és tanmenete megegyezik a bécsi és római orvosi egyetemek két éves esztétikai medicina master képzésének óraszámával.


Az Európai Nemzetközi Egyetem (EIU) egy nemzetközi magánegyetem, amely Párizsban, Franciaországban van bejegyezve. Az EIU ASIC akkreditált testület. Az ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities) az Egyesült Királyság kormánya által elismert akkreditációs testület. Az egyetem több szintű programokat kínál és ez lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy továbbtanuljanak mesterképzés vagy PhD diploma képzés keretében az ICAM Akadémia iskolarendszerű képzéseivel. Az ICAM Akadémia az egyedüli olyan magánoktató intézmény, amely az EIU által hitelesített esztétikai medicina szakmai diplomát és szakmai bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé sikeres vizsgák esetén a CEFAM képzések hallgatói számára.

A CEFAM képzések szabályozott képesítési keretrendszeren történő oktatások (RQF). Az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) alapján a certificate-ek egyenértékűek a DF-EHEA képesítéseivel, amely harmonizálható a master képzés szintjével.

A CEFAM képzések és képesítések olyan ismereteket, készségeket és kompetenciákat jelentenek, amelyek tudományos szempontból a Level 4, Level 5 és Level 8 szintű fokozatokhoz és szakképesítésekhez hasonulnak és ezen a szinten ismerhetők el.

EFA Preparation

Felkészítő szemeszter 6 hónap

Az Esztétikai Medicina szakirány akadémiai képzésében való részvétel nem könnyű feladat, de megfelelő felkészüléssel akár munka mellett is teljesíthető.

Tudta, hogy 2023-ban a Magyarországon végzett esztétikai specialisták kevesebb, mint 16%-a volt elégedett a képzésének a színvonalával és kevesebb, mint 10%-uk helyezkedett el a szakterületen ?

Tudta, hogy a 2023 ban elvégzett hatósági vizsgálatok több, mint 80% ban nem találták megfelelőnek a vizsgált személyek végzettségét igazoló okleveleket, a kezeléshez használt termékek beszerzési útját vagy a kezelés helyszínét és súlyos bírságokat szabtak ki ezek miatt?

A siker a részletekben rejlik. Az ICAM Akadémia előkészítő szemesztere segít abban, hogy előképzettség nélkül a CEFAM diploma képzés valódi ugródeszka legyen az esztétikai medicina szakma felé. 

Ennek a programnak az a célja, hogy megtanítsa az esztétikai medicina tudomány alapelveit, és biztosítsa, hogy a hallgatók tájékozottak és etikusak legyenek gyakorlatukban. Mivel az esztétika gyakorlatára vonatkozó szabályozás országonként eltérő, elengedhetetlen, hogy a tanulók betartsák a helyi egészségügyi tanács vagy a szabályozó hatóságok által meghatározott szabályokat és előírásokat az esztétikai eljárások lefolytatására való jogosultságuk tekintetében.

A hallgatók először az Advanced Aesthetic elméleti modult sajátítják el, amelyet az ICAM Akadémia szervez. Azok a hallgatók, akik sikeresen teljesítik az elméleti modult (alapozó program), megkapják az Assured Certificate in Principles of Advanced Aesthetic-t. Akik elvégzik a programot, megszerezhetik az Advanced Aesthetic Medicine haladó esztétikai szakmai bizonyítványt, amelyet az ICAM egyőttműködő Board-ja  tanúsít.


EFAM graduate

PostBaccalaurate - középfokú végz. 6 hónap  

Az Esztétikai Medicina Szakmai Certificate (LCP) egy nemzetközileg tanúsított akadémiai rendszerű képzés középfokú végzettséggel rendelkező hallgatók számára.

Középfokú, de nem szakirányú végzettséggel rendelkező leendő hallgatók részére felvételi eljáráson való megfelelés vagy a preparation szemeszter elvégzése szükséges.

A hallgatók két nemzetközi bizonyítványra jogosultak.

Az elméleti modult elvégző hallgatók először megkapják az Assured Certificate in Advanced Aesthetic Medicine-t.

A klinikai képzés elvégzése után a hallgatók Level3 Szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak.

A program befejezése után a hallgatók jelentkezhetnek Board Certificate vizsgára. 

A Program elvégzése után a hallgatók nemzetközi elismeréssel Esztétikai Központot működtethetnek, vagy Esztétikai intézményben dolgozhatnak figyelembe véve a munkavégzés országának hatályos előírásait és a képzésben foglalt kezeléseket. Az ICAM célja hozzáértő, képzett és magabiztos esztétikai szakemberek képzése, akik etikusan végzik tevékenységüket.


  

CEFAM postgraduate

PostMed - felsőfokú végzettséggel 6 hónap

CEFAM postgraduate Esztétikai Medicina Szakmai Diploma (INT) egy nemzetközileg tanúsított képesítés.  Megszerzéséhez a hallgatóknak legalább 21 évesnek kell lenniük és rendelkezniük kell diplomával vagy azzal egyenértékű végzettséggel (pl. RQF 6. szint vagy SCQF 10. szint), vagy igazolniuk szükséges, hogy képesek a végzettség szintjén tanulni.

Belépési követelmények a következők: regisztrált egészségügyi szakemberekpl. orvosok, fogorvosok, ápolónővérek, egészségügyi szakemberek, független gyógyszerészek.

Felsőfokú, de nem szakirányú végzettséggel rendelkező leendő hallgatók részére felvételi eljáráson való megfelelés vagy a preparation szemeszter elvégzése szükséges.

A képesítés megszerzése megfelel az egyetemek szabványos akadémiai felvételi követelményeknek. Mindazonáltal minden jelentkezőre egyéni elbírálás és egyéb felvételi követelmények vonatkoznak, amelyek befolyásolhatják képzésbe való belépést.

Mivel képesítéseinket nemzetközi Board tagságunkon keresztül az Ofqual is jóváhagyta és szabályozza, a hallgatók felsőfokú végzettségre, mesterképzésre vagy MBA képzésre is jogosultak az Egyesült Királyságban és a tengerentúlon számos egyetemen a képzés sikeres elvégzését követően.

A hallgatók három nemzetközi bizonyítványra jogosultak.

Az elméleti modult elvégző hallgatók először megkapják az Assured Certificate in Advanced Aesthetic Medicine-et.

Ezt követően megkapják a CPD International (Egyesült Királyság) Esztétikai Orvostudományi Tanúsítványát.

A klinikai képzés elvégzése után a hallgatók a diplomaosztó ünnepségen átvehetik az esztétikai medicina oklevelet, amelyet az ICAM Akadémia egyőttműködő magán egyeteme és Board-ja tanúsít és ítél oda.

A Program elvégzése után a hallgatók nemzetközi elismeréssel Esztétikai Központot működtethetnek, vagy Esztétikai intézményben dolgozhatnak figyelembe véve a munkavégzés országának hatályos előírásait. Az ICAM célja hozzáértő, képzett és magabiztos esztétikai szakemberek képzése, akik etikusan végzik tevékenységüket.

A regisztrációs díj 450 € (regisztrációkor fizetendő)

Miért a CEFAM?

  1. Függetlenül működünk, önálló finanszírozással és bevételből gazdálkodunk.
  2. A nemzetközi tantervünkkel - a közintézményekkel ellentétben – NEM kapunk állami támogatást sem a hallgatók, sem az oktatók számára – ez az oka annak, hogy az illetékes oktatási minisztériumnak nincs hatásköre felettünk a jóváhagyáson és engedélyezésen túl. 
  3. Programjaink nemzetközi programok és certificate-jeink, diplomáink megegyeznek a nemzetközi típusú diplomákkal – diplomáinkra nem használunk nómenklatúrát, így egyértelműen megkülönböztetjük magunkat az összes nemzeti tantervű intézménytől.
  4. Oktatási és értékelési médiumunk 100%-ban ANGOL.
  5. Nem a csak a magyar anyanyelvű vagy az állami támogatást kereső hallgatókra összpontosítunk; célpiacunk nemzetközi, világméretű, ; alapértékünk, hogy az egyik leg megfizethetőbb, leg elérhetőbb és leg inkluzívabb nemzetközi felsőoktatási szolgáltató legyünk világszerte - és erre nagyon büszkék vagyunk.
  6. A CEOWORLD Magazine a világ 51 legjobb magán szakképző iskolája közé sorolt ​​minket és jelenleg az ACBSP által nemzetközileg elismert  akkreditáción keresztül hiteles akadémiai rendszerű esztétikai medicina képzést kínálhatunk hallgatóinknak. 


Magyarország egyetlen nemzetközi, valódi iskola rendszerű esztétikai medicina szakképzése