Milyen a jó Esztétikai Medicina Mesterképzés?

2022.12.16

Miben különbözik egy jó és egy átlagos esztétikai medicina mesterképzés?

Napjainkban az esztétikai medicina kezelések végzése és azok oktatása virágzó üzletágnak látszó terület. 

Jó, ha feltesszük magunknak a kérdést: a sok ajánlat közül mi különbözteti meg egyik képzést a másiktól? Mire figyeljenek a szakemberek a választáskor? 

Olyan oktatók véleményét kérdeztük erről, akik ezt a legjobban tudják: azokat, akik irányítják, koordinálják vagy fejlesztik a képzéseket.

Milyennek kell lennie egy jó esztétikai medicina mesterképzésnek?

Az ICAM, mint az esztétikai medicina oktatás színvonalában és  fejlesztésében referenciaként működő Akadémia, olyan akkreditációkkal és szakképesítő vizsga rendszerrel rendelkezik, amely garantálja a minőséget és a kiválóságot a szakterületen nyújtott képzésben. 

A CIBTAC, VTCT, CPD és hamarosan CIDESCO  képzési központ minőséget garantáló pecsétet hosszas ellenőrzés és mérlegelés után adják ki az engedélyező szervezetek és nagyon szigorú követelményeknek kell megfelelni. 

Jelenleg Magyarországon az ICAM az egyetlen 3 nemzetközi (CIBTAC, VTCT és CPD) akkreditált minősítéssel rendelkező  esztétikai medicina oktató központ, a legmagasabb Aesthetic Injector Diploma mester szint csak nálunk teljesíthető.

2023-ban újabb, CIDESCO oktatási engedély  jóváhagyását is teljesíteni fogjuk, az ICAM 12 éve kitartóan ugyanazt a célt követi: magasabb színvonalú esztétikai medicina képzést nyújtani minden évben.

A nemzetközi platformokon akkreditált mesterképzésnek meg kell felelniük bizonyos szigorú feltételeknek, hogy megkapják az adott képzési jóváhagyást. Ezeket a követelményeket minden esetben egy külső szakmai kontroll csoport elemzi.

A minősítési garanciának a megadásakor nem azt veszik figyelembe, hogy milyen országban működik a mesterképzés, hanem az oktatás minőségét és az oktatók képességeit kísérik egy éven át figyelemmel.

Kreditek és vizsgák

Először is nézzük meg mit jelentenek a nemzetközi kreditek: ahhoz, hogy az ICAM mesterképzést tudjon végezni, 60 ECTS kreditet kell biztosítania a hallgatóinak. 

Az első dolog, amit kidolgoztunk és amin minden évben dolgozunk, a képzési programunk. Fontos, hogy teljes tematikája legyen, hogy az elméleti és gyakorlati tanmenet lefedjen mindent, amit ma ismernünk kell az esztétikai medicina gyakorlásához a szakembereknek. 

Ehhez referenciaként a CIBTAC, VTCT és SEME előírásai szolgáltak, ezzel az ICAM jelenleg egyedülálló oktatási Akadémia, mivel jelenleg nincs másik olyan képzési hely, amely azonos garanciákkal rendelkezne és úgy gondoljuk, hogy ez az, amely a legtöbbet jelentheti egy leendő szakember számára.

Szakemberektől leendő szakembereknek

A második követelményünk az volt, hogy kizárólag nemzetközi szakképesítést adó vizsga rendszerhez csatlakozunk az átláthatóság és transzparencia miatt. 

Az ICAM nem hagyja jóvá sikertelen vizsga esetén a hallgatói minősítését. Ez talán szigorúan hangzik, de ennek köszönhetjük többek között, hogy mára a nevünk egybeforrt a minőséggel és szakmai tapasztalattal. Hallgatóinkat Londonban várja partner klinikánk szakmai gyakorlatra a sikeres vizsgákat követően.

Ezután a tanári kar meghatározása volt a leg fontosabb, mert ők azok, akikre hallgatóink a képzést követően is számítanak. Az ICAM elvárása az, hogy az oktatók igazolt szakmai gyakorlattal, legalább 3 év esztétikai medicina gyakorlattal és lehetőség szerint tanári gyakorlattal rendelkezzenek. A tanári kar egy része egyetemi oktatási rendszerből érkezik, mert számunkra fontos, hogy a mesterképzés következetes legyen, ők elsősorban az alapvető elméleti tárgyakat tanítják; például fiziológia, biokémia stb.

Ésszerű időtartam

Fontos volt, hogy felmérjük, hány órás lehet egy ICAM mesterképzés és milyen időtartamban tudjuk azt leoktatni úgy, hogy az ésszerű, logikus legyen és a hallgatók elvárásainak is megfeleljen.

Néha találunk 15 vagy éppen 1500 órás képzést 2 napos vagy  36 hónapos tanulmányi időszakban. 

Lehetetlen, hogy 2-3 nap alatt elsajátítsa valaki a biztonságos injektálás alapjait és rutinját és ez soha nem is fog megtörténni. 

Általánosságban azt gondoljuk, hogy egy már dolgozó, felnőtt képzésbe jelentkező  hallgató (mint ahogy az a legtöbb esetben történik)  körülbelül két naponta 2 órát tud szánni a mesterképzésre.

Mindenre kiterjedő gyakorlat és konzultáció

Háromféle mesterképzés létezik: személyes részvétellel történő, vegyes és online. 

Az ICAM nem támogatja a 100% online képzést. 

Személy szerint (inkább tanárként és mesterképzési igazgatóként)  a személyes gyakorlati szakaszt tartom a legfontosabbnak. Az elmélet az anatómia és az elviekben lehetséges esetek tanulmányozását jelenti. 

Az érdeklődés központja, amit a hallgatók a legjobban szeretnek, az a konzultációs és az önálló gyakorlat; és  ezek elengedhetetlenek. 

Megismerni, hogyan működnek a gyakorlatba átültetve a tanultak. 

De egy képzési beiratkozás vagy döntés előtt hogyan tájékozódjon egy leendő hallgató? 

Először is meg kell kérdezni az azt szervező entitástól, hogy hány órát tartalmaz a képzés, ki tartja, milyen modulokat tartalmaz, mióta végeznek képzéseket, milyen vizsgákat adnak, hol vannak akkreditálva és mindenekelőtt hol és hogyan lesz megtartva az adott képzés. (például egy magán egyetemen, valamelyik engedélyezett tanközpontban, egy orvosi rendelőben...).

Másodszor, kérdezzenek meg korábbi hallgatókat a tapasztalataikról és felmérhetik hogy elégedettek voltak-e. Példa erre a 2x8 óra gyakorlat  és 0 óra elmélet. Ezek a gyakorlatok nem biztosítják, hogy a mesterképzés befejeztével "sárba vesd  magad", mert garantáltan meg fogsz fulladni a gödörben, de 75 órát gyakorolni, konzultálni, látni hogy hogyan működik egy praxis a mindennapokban... ez már ad némi biztonságot.  


Úgy gondolom, hogy a jó esztétikai medicina mesterképzés kulcsa 10 pontban foglalható össze:

⑴ Legyen szakmailag a legmagasabb szintű.

Azaz minden olyan elméleti és gyakorlati tudást tartalmazzon és közvetítsen a képzés, amely ahhoz szükséges, hogy az esztétikai injekciós kezeléseket önállóan végezni tudja a hallgató, függetlenül attól, hogy milyen előképzettséggel rendelkezik vagy milyen szakterületről érkezik.

⑵ Digitális Akadémia platform

Legyen virtuális campus, digitális platform - önálló tanulási lehetőség és főleg releváns tartalom, hogy a hallgató a saját tempójában, innovatív eszközökkel és az egyes tantárgyak legjobb szakemberei által jól kidolgozott metódussal követhesse a képzést. Ez a platfrom az elméleti tartalom mellett példákat és gyakorlati bemutatókat is tartalmazzon, amelyek megkönnyítik a tananyag megértését. 

A zárt facebook csoportban tartott, "felolvasom a tananyagot és majd tanuljátok meg otthon" metódus alkalmatlan.

⑶ Audiovizuális anyagok

Tartalmazzon a képzés audiovizuális anyagokat, amely bemutatják az esztétikai klinikákon jelenleg folyó munkát a valóságban. Legyenek kiváló minőségű videók, amelyekben a tanárok egyszerű, praktikus és rendkívül tanulságos módon magyarázzák el és mutatják be a különböző kezelések gyakorlati alkalmazását és az ezekkel kapcsolatos tapasztalataikat. Ennek az anyagnak bármikor elérhetőnek kell lennie, hogy a hallgató megismerhessen minden releváns technikát.

A "kanül töltést nem kell tudni, mert a kanül nagyon drága" és a "hiadáz enzimet nem tanítjuk, arra úgysem lesz szükség" alkalmatlan képző helyeket minősítenek.

⑷ Élő webináriumok

Különféle élő webináriumok szervezése online formában (akár tanár-diák kommunikáció videoüléseken keresztül), ideális a diákok számára, hogy szakértőkkel vitassák meg meg a tananyaggal kapcsolatos kétségeiket, dolgozzanak az eseteken vagy megosszák tapasztalataikat.

⑸ Legyen elég órányi személyes gyakorlat.

A mesterképzésnek személyes gyakorlati módszerrel (is) kell oktatnia.

⑹ Klinikai gyakorlat

Ez lehetővé teszi a kellő számú gyakorlást egy valódi klinikán, ahol a hallgató az esztétikai orvos tanítása mellett és kíséretében megfigyelheti és részt vehet a mindennapi konzultációkon; megnézheti hogyan épül fel egy esztétikai központ, milyen anyagokat, eszközöket használnak. Milyen egy klinika mindennapja és hogyan kell majd a gyakorlatba átültetni a megszerzett készségeket.

⑺ ADT védelem

A mesterképzés céljai között kell szerepelnie a Diploma megszerzéséhez egy ADM (Aesthetic Diploma Thesis) bemutatása és megvédése. A mesterképzés megszerzéséhez a hallgatónak egy teljes projektet kell kidolgoznia és meg kell védenie. Ehhez egy akadémiai koordinátor felügyelete és egy szakértő tutor támogatása szükséges, aki egyénileg segíti a megvalósítását a munkának. 

⑻ 60 ECTS vagy több kredit

A mesterképzés résztvevőjének 60 vagy annál nagyobb ECTS-kreditet kell biztosítson a képzés. Az ECTS az Európai Kreditátviteli Rendszer mozaikszava és az Európai Felsőoktatási Szervezet (EHEA) valamennyi tagja által elfogadott rendszer, garantálja képző intézmény által kínált tanulmányok homogenitását és minőségét.

(9) Gyakorlat a legjobb szakemberekkel

Azokon a klinikákon, ahol a gyakorlatokat végzik a hallgatók, az esztétikai medicina legjobb szakemberei oktassanak, kellő tapasztalattal és a legjobb berendezésekkel és anyagokkal dolgozzanak.

Egy olyan időszakban, amikor virágzik a kontrollálatlan esztétikai medicina képzések száma, a hallgatónak kell bölcsen választania a különféle ajánlatok közül. 

Az én szemszögemből, mint  tanár, valamint több mesterképzési program alkotója, a mesterképzés értéke a tanár-diák interakcióban rejlik. Az emberek sietve élnek, és hajlamosak minimális erőfeszítéssel megpróbálni megszerezni a kompetenciákat, természetesnek tartják, hogy a diploma megszerzése puszta eljárás, de ez csak önámítás és rendkívül veszélyes. 

Meg kell változtatni a nézőpontot: a mesterképzésnek értékkel kell bírnia a hallgató számára.


A jól megtervezett mesterképzésnek magában kell foglalnia  rengeteg tantárgyat, és ezt felelősségteljesen kell átadni a képzésben. A hallgatónak hajlandónak kell lennie arra, hogy elvégezze ezt a hatalmas munkát. Ezért olyan fontos a diák-tanár kapcsolat. Nagyon sok erőfeszítést és türelmet igényel egy ilyen együttműködés.

(10) Gyakorlat konzultációs formában

Annak a szakembernek, aki fejleszteni szeretné a karrierjét, többre van szüksége egy diplománál: szakmailag meg kell különböztetnie magát más kollégáktól. Ez csak akkor valósítható meg, ha vannak interaktív gyakorlatok, melyeken az önképzés folyamatosan biztosított.

Így kell kezdődnie annak az útnak, amelyen elkezdődik egy felelősségteljes, új karrier.