Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2021. 09.01 

iAMA by ICAM Akadémia

(Frissítve: 2022. június 1.)
Kérjük, figyelmesen olvassa el a szerződési feltételeket ("ÁSZF"), mielőtt bármit vásárolna cégünktől, mivel ezek azok a feltételek, amelyek alapján biztosítani tudjuk Önnek szolgáltatásainkat és/vagy termékeinket.

Ön bármely képzésre, mastercalssra, webinarra, rendezvényre való jelentkezésének véglegesítésekor elfogadja és kötelezettséget vállal az ÁSZF-ben foglaltak betartására. Erre számlán, előleg bekérőn, hallgatói szerződében külön nem szükséges felhívnunk a figyelmét.


A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket

  • az AFI Cooperation S.L.(székhely: 08870, SItges, Carrer Isidor 1, nyilvántartási szám: B/2020/000171) továbbiakban Képző
  • a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, továbbiakban együtt Résztvevő
  • valamint - ha a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit viselő személy, továbbiakban Költségviselő

a továbbiakban együtt, mint Felek közti egyedi felnőttképzési szerződés, vagy felnőttképzésre irányuló, visszaigazolt és elfogadott megrendelés (a továbbiakban együtt: Egyedi szerződés) nem szabályoz. Az Egyedi szerződés (amennyiben van) és az ÁSZF - annak mellékleteivel együtt - egy egységet képez (a továbbiakban együtt: Képzési szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

A szerződési feltételekben:

A "Mi", "cégünk" vagy "miénk" vagy "képző" jelentése: AFI Cooperation S.L. (webhelyünkön és anyagainkban iAMA by ICAM Akadémia és/vagy a ICAM néven hivatkozunk rá).

Az "Ön" vagy "hallgatónk" vagy "vásárlónk" vagy "résztvevő" azt a személyt jelenti, aki online képzést vagy egyéb szolgáltatásokat vásárol tőlünk.

A jelen szerződésben említett "Szolgáltatások" az iAMA by ICAM Akadémia online képzések, modulok, workshopok vagy események, amelyeket meghirdetünk.

Az "Áru" a képzési anyagokat, workbook-okat, posztereket és bármilyen más, képzéssel összefüggő terméket jelent.

Elérhetőségeink:
Ha nem érti a szerződésben foglaltakat és beszélni szeretne velünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

e-mailben

az icamedu@icamedu.com címen
(az e-mailekre 3-5 munkanapon belül válaszolunk, a hétvégék kivételével)

postai úton:

AFI Cooperation S.L.

08870 Sitges

Carrer Isidor 1

Kik vagyunk mi?
Az AFI Cooperation S.L. Spanyolországban bejegyzett vállalkozás.

Székhelyünk: 08870 Sitges, Carrer Isidor 1.

Adószámunk: ESB16844631.

1. Bemutatkozás
1.1 Amennyiben tőlünk vásárol Szolgáltatásokat, akkor jogilag kötelezi magát a következőkre:

a) elfogadja az általános és képzési szerződési feltételeket;

(b) elfogadja az esetleges extra feltételeket, amelyek kiegészíthetik vagy helyettesíthetik a jelen szerződést, mely történhet jogi vagy egyéb okokból.

Minden ilyen esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot és egy hónapos felmondási idővel felmondhatja a szerződését, amennyiben a kiegészítő feltételeket nem kívánja elfogadni; és

(c) elfogadja a speciális Szolgáltatásokra vonatkozó konkrét feltételeket, amelyek részleteit az alábbiakban ismertetjük, vagy amelyeket az adott Szolgáltatásokra való regisztráció során megadhatunk.

A fenti említett összes pont a szerződés részét képezi, és jelen megállapodásban Szerződésben foglaltakként hivatkozunk rájuk.

2. Online képzés, modul, workshop, MaterClass, Esztétikai medicina, Esztétikai sebészet vagy rendezvény megvásárlása

Egyes képzéseinkre való jelentkezésre alkalmassági feltételek vonatkoznak.

Ezek részleteiért tekintse meg az alábbi 4.2. pontot ("Az Ön kötelezettségei").

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a felvételt tanfolyamainkra, ha nem felel meg a vonatkozó kritériumoknak, vagy bármilyen más okból alkalmatlanságot tapasztalunk a képzés során.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan jön létre a jogilag kötelező érvényű szerződés Ön és az Akadémia között.

2.1 Bármely árajánlat, amelyet a Szolgáltatások megrendelése előtt teszünk, nem minősül kötelező érvényű ajánlatnak a Szolgáltatásaink nyújtására.

2.2 Amikor úgy dönt, hogy megrendeli tőlünk a Szolgáltatásokat, akkor felajánlja, hogy megvásárolja a Szolgáltatásokat tőlünk.

2.3 Amikor online leadja rendelését, e-mailben visszaigazoljuk a megrendelést.

Ez a visszaigazolás azonban nem jelenti azt, hogy megrendelését elfogadtuk.

2.4 Amikor felvesszük Önnel a kapcsolatot, értesíthetjük arról is, hogy nem fogadjuk el megrendelését. Ha ezt megtörténik, igyekszünk azonnal közölni, hogy miért nem fogadjuk el a megrendelését, ebben az esetben nem történik pénzügyi terhelés sem az Ön számláira.

Az ilyen eseteknek általában a következő okai vannak (a lista nem teljes):

(a) nem tudjuk teljesíteni a Szolgáltatásokat (ez lehet például azért, mert súlyos informatikai hiba állt elő, vagy a helyszín vagy az előadó már nem elérhető stb.);

(b) nem tudjuk engedélyezni az Ön fizetését, a kifizetés engedélyezése a bankja által elutasításra került;

(c) Ön nem felel meg az alábbi 4.2. pontban meghatározott alkalmassági feltételeknek; vagy

(d) hiba történt a Szolgáltatások árképzésében vagy leírásában.

2.5 Csak akkor fogadtuk el megrendelését, ha ezt e-mailben visszaigazoljuk, és az alábbi 3. pontnak megfelelően megkapjuk Öntől a fizetést ("Megrendelés visszaigazolása"). Ezen a ponton:

(a) Ön és köztünk jogilag automatikusan kötelező érvényű szerződés jön létre; és

(b) a Szolgáltatásokat kizárólag az Ön és általunk megállapodott módon végezzük el.

2.6 Fenntartjuk a jogot a tervezett időpontok és/vagy helyszínek (események) és a tanfolyam tartalmának (on-line tanulás esetén) lemondására vagy megváltoztatására.

Az ilyen változtatásokról legalább 24 órával korábban értesítjük Önt.

A képzés nekünk felróható okokból történő lemondása esetén a teljes befizetett összeget visszafizetjük, vagy ha az általunk eszközölt változtatások miatt nem tud részt venni a képzésen, akkor a befizetett díjról vouchert állítunk ki amit átruházni másra nem, de felhasználni bármely másik képzésünkre 2 évig lehetséges. (Lásd az alábbi 6., 7. és 8. szakaszt a visszatérítési szabályzatunkról, valamint a Szolgáltatások lemondásáról és módosításáról szóló információkkal kapcsolatban).

2.7 A körülményektől függetlenül nem vállalunk felelősséget az ilyen változtatások eredményeként Önnél vagy bármely modellnél felmerülő bevétel- vagy kiadás kiesésért.

3. A Szolgáltatások díjai és fizetése
3.1 Elfogadunk fizetést az összes főbb hitel- és betéti kártyával, valamint a Stripe on a weboldalunkon keresztül vagy külön megállapodás esetén banki átutalással is.

Készpénzzel NEM fogadunk el fizetést.

A fizetési feltételek a következők:
3.2 A képzések díját teljes egészében be kell fizetni. A képzéshez való hozzáférés a fizetés beérkezése után biztosított, kivéve, ha az alábbi 3.3. pont vonatkozik rá:

3.3 Bizonyos körülmények között mérlegelésünk szerint engedélyezhetjük a részletekben történő fizetést. (Lásd a részletfizetési terv részleteit alább, a 3.6-3.10. pont alatt.) A javasolt részletfizetési konstrukció elfogadása után azonnal előleg befizetése szükséges.

A megrendelés visszaigazolását e-mailben küldjük el az előleg befizetésétől számított három munkanapon belül.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megtagadjuk a részletfizetési módot, mivel általános szabályzatunk szerint a szolgáltatások teljes összegét előre kell fizetni.

3.4 A rendezvények teljes összegét legalább három héttel az esemény előtt ki kell fizetni, kivéve, ha a 3.3 pont vonatkozik rá.

A megrendelés visszaigazolását e-mailben küldjük el a teljes fizetés beérkezését követő 3 munkanapon belül.

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy az egyenleget ezen időpontig teljes egészében kiegyenlítse.

Ennek elmulasztása azt eredményezheti, hogy lemondjuk a rendezvényen való részvételét és a már kifizetett összeget az alábbi 6. pont szerint elveszítheti.

3.5 A Szolgáltatások ára Euroban (EUR) értendő, és tartalmazza az áfát (vagy azzal egyenértékű forgalmi adót) a vonatkozó kulcs szerint.

Részletfizetési tervek
3.6 A részletfizetési konstrukciónk szerinti fizetést az egyeztetett részletfizetési terv szerint szükséges teljesíteni.

Az esedékesség napján hátralékként megjelenő összegekre naptári hónaponként (vagy a hónap egy részében) késedelmi adminisztrációs díjat kell fizetni mindaddig, amíg az egyenleget teljes egészében ki nem fizetik.

3.7 Abban az esetben, ha a részletfizetés nem az elfogadott törlesztőrészletnek megfelelően történik, a Társasággal szemben fennálló tartozás teljes egyenlege azonnal esedékessé válik.

3.8 Fenntartjuk a jogot, hogy az esedékesség után kifizetetlen összegeket visszaköveteljük. Ilyen körülmények között Önt terheli minden további adminisztratív és jogi költség (például bírósági illeték).

A Banco Sabadell alapkamata feletti 10%-os kamatot számítunk fel.

3.9 Az egyedi részletfizetési terv feltételei kezdeti letéten, foglalón alapulnak, amelyet egy megállapodás szerinti időszakon keresztüli törlesztés követ.

3.10 Minden részletfizetési megállapodás alapja az első letét teljesítése mégpedig akkor, amikor az áruk vagy szolgáltatások eladásáról megállapodás születik.

4. Az Ön kötelezettségei a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban
4.1 Ön köteles:

(a) betartani az Általános Szerződési Feltételeket, és ha Ön egy másik személy nevében vásárol vagy fizet, Ön felelős a betartásáért;

(b) megadni teljes és pontos elérhetőségeit (vagy ha más személy számára vásárol, annak a személynek a pontos adatait, aki részt vesz a tanfolyamon vagy részt vesz az eseményen);

(c) megerősíteni, hogy Ön (vagy bármely más személy, akinek vásárol) orvosi képesítéssel rendelkező szakember és meg kell adnia számunkra az orvosi regisztrációs számát vagy azzal egyenértékű információkat az Ön joghatósága szerint; vagy elismeri, hogy kizárólagos felelőssége a későbbi munkavégzésének legitimizálása és saját akaratából vesz részt orvosi végzettség nélkül a kiválasztott képzésen.

(d) megfelel (vagy Ön megerősíti, hogy az a személy, akiért vásárol, megfelel) az alábbi 4.2. pontban meghatározott minimumfeltételeknek;

(e) teljesíteni vagy biztosítani, hogy az ügyfél a tanfolyam vagy rendezvény ideje alatt bármely ésszerű kérésnek eleget tegyen;

(f) betartani az Önre vonatkozó összes törvényt, jogszabályt, rendeletet, szabályozási irányelvet, iránymutatást és iparági kódexet, minden engedélyekre és hatósági szabályozásokkal összefüggésben lévő előírást, amely szükséges az Ön által vállalt vagy azzal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez.

(g) megőrizni a szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban kiadott szakirodalom másolatait;

(h) nem másol le egyetlen tananyagot sem; és

(i) megfelel az alábbi követelményeknek az online és az e-learning felhasználói fiókjaival és jelszavaival kapcsolatban: ezek az adatok az Ön személyes adatai, és nálunk regisztrálva vannak. Az Ön hozzáférési joga mindaddig engedélyezett, amíg a hozzáférést engedélyezzük. A személyes fiókok nem oszthatók meg, és Ön felelős azért, hogy megakadályozza a fiókjához való jogosulatlan hozzáférést. Ön vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókjában vagy a z iAMA by ICAM oktatásirányítási rendszerében vagy a Vállalat webhelyén használt jelszavában történik.

4.2 Minimum kimeneti kritériumok. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk az Aesthetic Injector  képzés szolgáltatás nyújtását, ha Ön vagy az a személy, akinek vásárolt, nem felel meg a következő minimum feltételeknek:

(a) Aesthetic Injector képzés esetében érettségi bizonyítvány

(b) kozmetikusi vagy szépség tanácsadói végzettség

(d) Ön egy klinikán dolgozik, ahol a beteginformációk gyűjtése, ezen információk és a kapcsolódó kockázatok rangsorolása, valamint a kezelési terv ajánlása az Ön napi kötelezettségeinek lényeges részét képezi;

(e) egészségügyi vonatkozású, orvosi alapú végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel) rendelkezik;

(f) Ön független gyógyszerfelírási jogokkal rendelkezik, VAGY megerősíti, hogy egy gyógyszert felíró klinikus felügyelete mellett fog dolgozni (amely kifejezetten magában foglalja az összes POM személyes konzultációját és a sürgősségi tanácsok mindenkori elérhetőségét);

(g) jelenlegi vagy korábbi egészségügyi feladatai során jártas az injekciók vagy kanülkezelésben; és/vagy

(h) Ön jogosult esztétikai injektor felelősségbiztosítást kötni.

4.3 A minimális feltételek teljesítésének elmulasztása esetén visszatérítés nem jár. Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy Ön (vagy az a személy, akinek vásárol) megfelel-e ezeknek a minimális kritériumoknak a vásárlás előtt, és ha azért nem biztosítjuk a szolgáltatásokat, mert nem felel meg ezeknek a feltételeknek, nem jár visszatérítés.

4.4 Szolgáltatások vásárlása más személy számára. Ha egy másik személy számára vásárol, átadja neki a jelen Általános Szerződési Feltételek egy példányát, valamint az Adatvédelmi szabályzatunk egy példányát.

5. A Szolgáltatások elvégzése
5.1 A Szolgáltatásokat az általunk vállalt időpontig vagy időtartamon belül teljesítjük.

Az határidők a fizetési kötelezettségek tekintetében kiemelten fontosak.

5.2 A Szolgáltatások elvégzését rajtunk kívül álló események befolyásolhatják. Ha ez megtörténik, akkor előfordulhat, hogy késedelem történik a Szolgáltatások újraindításában. Miután ésszerű erőfeszítéseket tettünk ezen események hatásának elhárítására és tájékoztattuk Önt a körülményekről, megpróbáljuk újraindítani a Szolgáltatásokat, amint lehetséges.

Példák olyan eseményekre, amelyek kívül eshetnek az ellenőrzésünk alól:

a) az anyagokat nem az anyagok szállítójával egyeztetett időpontban szállítják (és ésszerű időn belül nem tudunk cserét elérni, vagy a szállító által felszámított ár jóval magasabb, mint az eredeti díj);

b) nem tudjuk elérni a képzési oldalt az Önnel egyeztetett időpontokban;

c) rossz időjárási viszonyok (rendezvényekhez esetében).

5.3 Ha meg kívánja rendelni bármelyik e-learning tanfolyamunkat, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek a konkrét szolgáltatások kizárólag az esztétikai gyakorlat színvonalának javítását szolgálják.

Az e-learning kurzusok semmiképpen sem jelentenek bizonyítványt vagy képesítést orvosi tevékenységek gyakorlásához.

6. A Szolgáltatások általunk történő lemondása vagy módosítása

6.1 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy töröljük vagy módosítsuk a tervezett eseményeket az időpontok és helyszínek, valamint a kurzustartalom tekintetében az online tanfolyamok esetében.

Az ilyen változtatásokról legalább 24 órával korábban értesíteni fogjuk amennyiben ez lehetséges, és lemondás esetén teljes visszatérítést adunk, ha az általunk végrehajtott változtatások miatt nem tud részt venni az eseményen.

6.2 A körülményektől függetlenül nem vállalunk felelősséget semmilyen bevételkiesésért vagy kiadásért, amely Önnél vagy bármely modellnél az ilyen változtatások eredményeként merült fel.

6.3 Vis Major Események által okozott lemondott eseményekre nincs visszatérítés (erről bővebben a 17.5. pontban olvashat).

6.4 Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lemondott eseményt más időpont egyeztetésével pótoljuk, de ez nem garantálható.

7. Az Ön által történő tanfolyamokon vagy rendezvényeken való részvétel lemondása vagy módosítása

Tisztában vagyunk vele, hogy a tervek néha változnak, és előfordulhat, hogy módosítania kell a megállapodásokon. Kérjük, tekintse meg feltételeinket, hogy hogyan kezeljük lemondásait és módosításait.

Ezek a szabályok a betegségekre is vonatkoznak még orvosi igazolás bemutatása esetén is.

Ha le kívánja mondani a vásárlást, az alábbi feltételek érvényesek.

7.1 A kurzusok (beleértve de nem kizárólagosan minden a www.icamedu.com weboldalon közzétett képzést is) és rendezvények előlegei és befizetett díja nem téríthetők vissza, ha az ügyfelet befogadták egy tanfolyamra vagy rendezvényre.

Az ügyfél vagy hallgató befogadottnak minősül amennyiben a képzésre beiratkozási díjat vagy előleget vagy depozit díjat vagy tandíjat vagy részvételi díjat befizetett, vagy a hallgatói szerződést kitöltötte és aláírva visszaküldte vagy írásban megerősítette beiratkozási, részvételi szándékát és döntését.

A befizetett előleg azonban felhasználható egy alternatív kurzus lefoglalására, ha a lemondás az esemény időpontja előtt 30 nappal vagy korábban történik.

7.2 Minden lemondást írásban kell jelezni az icamedu@icamedu.com e-mail címen.

Telefonon történő lemondásra hivatkozni nem lehet, azt semmisnek tekintjük és minden ilyen esetben megkérjük, írásban jelezze kérését.

Amennyiben nem Ön, hanem harmadik fél lép kapcsolatba cégünkkel az Ön képviseletében, minden esetben az Ön írásos meghatalmazása szükséges számunkra harmadik fél nyilatkozatának elfogadásához. Enélkül semmilyen kommunikációt nem folytatunk harmadik féllel és az általa küldött vagy tett kérést, kijelentést, feltételezést sem tekintheti sem Ő sem Ön megtörténtnek. Határidők tekintetében az ilyen megkeresések irrelevánsak.

8. Visszatérítések
8.1 Rendezvények, MasterClass és minden a www.icamedu.com weboladlon közzétett képzés esetén: amennyiben el tudjuk adni az Ön helyét egy rendezvényen, adminisztrációs díjat számítunk fel, és az előleget visszatartjuk. Ellenkező esetben a velünk közölt lemondások esetén:

(a) több mint 12 héttel az esemény vagy képzés előtt a teljes visszatérítést megkapja, levonva az előleget és regisztrációs ill. beiratkozási díjat;

(b) 11-4 héttel az esemény vagy képzés dátuma előtt, 50%-os visszatérítést kap az egyenlegére a rendezvény díjából, mínusz az előleg és a regisztrációs díj.

(c) 1-4 héttel (7-21 naptári nappal) a rendezvény vagy képzés időpontja előtt - 70% díjat és extra adminisztrációs költséget számítunk fel;

(d) a rendezvény vagy képzés időpontjától számított 1 héten (7 naptári napon) belül 100% díj plusz adminisztrációs díjat kell fizetni

Megkezdett tanfolyam, képzés, masterclass, workshop díját nem áll módunkban semmilyen mértékben sem visszatéríteni tekintet nélkül a megkezdett képzés el nem végzett szakaszának mértékére. Ez nem képzi mérlegelés tárgyát az Akadémián.

8.2.

A tanfolyamainkra nincs lehetőség megvásárlást követően pénz-visszatérítés igénylésére.

További aktuális részletekért tekintse meg weboldalunkat.

A rendszereinkhez való minden hozzáférést egyedi felhasználónév és jelszó szabályoz.

A felhasználónév és jelszó egy olyan rendszer részét képezi, amely védi a biztonságát, és lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük bármely személy általi felhasználást. Fenntartjuk a jogot, hogy nyomon kövessük az egyén általi használatot (felhasználónevével és jelszavával).

Elállási jog sem foganatosítható, ha okunk van feltételezni, hogy egy személy megnézte az általa megvásárolt tananyagot ezen felül amíg az összes fizikai árut (pl. képzési anyagokat, kézikönyveket, jegyzőkönyveket, posztereket stb.) vissza nem kaptuk.

Ilyen esetben kérjük, küldje vissza az összes nyomtatott képzési anyagot, terméket és igazolja a postaköltség megfizetését.

8.3 Biztosítás:

Ön dönthet úgy, hogy önállóan köt biztosítást, amely védelmet nyújt az események esetleges lemondása ellen.

Lemondási biztosítást nem vállalunk.

Nem tudunk biztosítást ajánlani és semmilyen felelősséget nem vállalunk az Ön által választott biztosításért.

9. Módosítások és résztvevők helyettesítései
9.1 A helyettesítő személy felár nélkül részt vehet egy rendezvényen az Ön helyén, ha:

(a) legalább 10 munkanappal az esemény időpontja előtt írásban értesít bennünket;

(b) megadja a helyettesítő elérhetőségét;

(c) a helyettesítő elfogadja, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el ezeket a feltételeket; és

d) a helyettesítő megfelel a képzésre való felvételi és alkalmassági kritériumoknak.

10. Az Ön személyes adatai
10.1 Az Ön adatainak védelme fontosak számunkra.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat az Adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban kezeljük, amely elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Öntől, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk, használjuk és osztjuk meg ezeket az információkat, valamint az Ön személyes adataival kapcsolatos jogait. információkat, és hogyan léphet kapcsolatba velünk és a felügyeleti hatóságokkal, ha kérdése vagy panasza van személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban. Adatvédelmi szabályzatunk a honlapunkon érhető el.

10.2 Ha tőlünk tanfolyamot vásárol, Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által megadott adatokat rendelésének feldolgozása és jövőbeli marketing céljaink érdekében felhasználjuk. Ha kapcsolatba lép velünk, bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretne további marketing anyagokat kapni.

10.3 Az ügyfelek adatai bizalmasnak minősülnek, ezért nem adjuk ki harmadik félnek, kivéve a szakmai testületeket, például az Általános Orvosi Tanácsot, ha erre jogszabály kötelez.

10.4 Az Ön személyes adatait semmilyen harmadik félnek nem adjuk át, osztjuk meg (az adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint), és nem használjuk fel az Ön e-mail címét kéretlen levelekre. Az általunk küldött e-mailek kizárólag a megállapodás szerinti szolgáltatások és termékek nyújtásával kapcsolatosak.

11. Korlátozott felelősség vállalás:
11.1 A Szerződés szerinti vagy azzal kapcsolatos felelősségünk mértéke (függetlenül attól, hogy ez a felelősség jogsérelemből, szerződésből vagy bármilyen más módon keletkezik-e, és hogy gondatlanságból vagy félrevezetésből ered-e vagy sem) a jelen 11. pontban meghatározottak szerint alakul.

11.2 A 11.3, 11.4 és 11.5 pontok értelmében teljes felelősségünk nem haladhatja meg a befizetett vagy fizetendő tanfolyam/rendezvény díjának összegét.

11.3 A 11.4 és 11.5 pontokra is figyelemmel, nem vállalunk felelősséget a következményes, közvetett vagy különleges veszteségekért, ideértve, de nem kizárólagosan, bármely joghatóság előírásainak vagy jogszabályainak való megfelelést.

11.4

A 11.5 pontra is figyelemmel, nem vállalunk felelősséget a következőkért (akár közvetlen, akár közvetett):

a) elmaradt haszon;

b) a szerződés elvesztése;

c) lehetőség elvesztése;

d) a megtakarítások, engedmények vagy visszatérítések elvesztése (akár tényleges, akár várható);

e) a jó hírnév sérelme vagy a cégérték elvesztése.

11.5 A Szerződés bármely más rendelkezése ellenére felelősségünk semmilyen módon nem korlátozódik a következők tekintetében:

a) gondatlanságból eredő halál vagy személyi sérülés;

(b) csalás vagy csalárd félrevezetés;

(c) minden egyéb veszteség, amelyet az alkalmazandó jog nem zárhat ki vagy nem korlátozhat;

d) szándékos kötelességszegésből eredő veszteségek.

11.6 Tananyagainkat (beleértve, de nem kizárólagosan a kurzus előtti olvasást, az e-learning anyagokat, podcastokat, videókat, marketing és üzleti anyagokat, valamint a rajtuk vagy azokban lévő összes információt "ahogy van" alapon biztosítjuk, és a Bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül biztosított.

11.7 Tudományos és iparági forrásokra támaszkodunk a Szolgáltatásaink nyújtása során bemutatott információk pontosságának megerősítésére, ezért mi, mint kiadó, valamint szerkesztőink és előadóink nem tudjuk garantálni azok pontosságát. Az ügyfeleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az adott területen dolgozó szakemberek eltérő véleményt alkothatnak. Emiatt, valamint az orvosi kutatás rendszeres fejlődése miatt erősen javasoljuk, hogy az olvasók önállóan ellenőrizzék a tényeket. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy saját szakmai véleményt alkosson.

11.8 Egy termék vagy kiadvány általunk történő leírása vagy hivatkozása nem jelenti az adott termék vagy kiadvány jóváhagyását, kivéve, ha az a mi tulajdonunk, és ebben az esetben a vonatkozó felelősség kizárások vonatkoznak rá.

11.9 A törvény által megengedett legteljesebb mértékben az AFI Cooperation S.L. és munkatársai nem felelősek bármely személynek vagy tulajdonnak okozott veszteségekért, sérülésekért vagy károkért (beleértve a szerződés alapján, gondatlanságból, termékfelelősségből vagy más módon), akár közvetlen, akár közvetett módon. Beletartozik ebbe a körbe a képzés során adott információk alkalmazásából, vagy a weboldalunkon vagy egyéb anyagainkban található információk alkalmazásából eredő származtatott károkat is.

12. Szellemi tulajdon
12.1 A tananyagainkon megjelenő védjegyek (beleértve a logókat is) az AFI Cooperation S.L. vagy licenc adói tulajdonát képezik. Szigorúan tilos védjegyeink (például "ICAM") vagy tananyagainkon megjelenített egyéb védjegyeink bármilyen felhasználása előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

12.2. A Szolgáltatásainkkal kapcsolatos összes szöveg és kép szerzői jogának és egyéb vonatkozó szellemi tulajdonjogának birtokában vagyunk, vagy engedményezettei vagyunk. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem adaptálhat, módosíthat vagy hozna létre semmilyen származékos munkát egyik anyagunkból sem (beleértve a webhelyet is), és nem használhatja fel az anyagokat a személyes, nem kereskedelmi felhasználásán kívül más célra.

12.3 A weboldal és a képzési anyagok egyetlen tartalma sem másolható vagy más módon menthető más weboldalra, elektronikus visszakereső rendszerbe, kiadványba vagy bármely más munkába semmilyen formában (legyen az nyomtatott, elektronikus vagy egyéb). A félreértések elkerülése végett az oldal vagy annak bármely részének felhasználása előzetes írásbeli engedélyünk nélkül tilos.

12.4 A képeink felhasználására vagy szellemi tulajdonunknak a jelen Általános Szerződési Feltételek által nem engedélyezett egyéb felhasználására vonatkozó engedélykérelmeket az office@medicalfillershop.com címre kell benyújtani.

13. Viták
13.1 Büszkék vagyunk szolgáltatásunk minőségére, ezért igyekszünk minden panaszt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban megoldani.

13.2 A Szolgáltatásaink bármely vonatkozásával kapcsolatos panaszt a lehető leghamarabb írásban kell benyújtani e-mailben az office@medicalfillershop.com email címre.

13.3 A panaszkezelési szabályzatunk részletes leírása a weboldalon található.

13.4 Ha Ön és mi nem tudjuk megoldani a vitát belső panaszkezelési eljárásunkkal, értesítjük, hogy nem tudjuk Önnel rendezni a vitát; és az alábbi 13.6. pont értelmében akár Ön, akár mi kezdeményezhetünk hivatalos közvetítést vagy bírósági eljárást.

13.5 A jelen szerződésre és a belőle vagy a tárgyával kapcsolatos vitákra vagy követelésekre (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) Spanyolország és Catalónia joga az irányadó, és azokkal összhangban kell értelmezni.

13.6 Abban az esetben, ha Ön és mi nem tudjuk a vitát közvetlenül vagy közvetítéssel rendezni, vagy bármelyik fél jogorvoslatot kér, visszavonhatatlanul egyetértünk abban, hogy Spanyolország és Catalónia bíróságai kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.

14. Felmondás
14.1 Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a Szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal felmondjuk az alábbi helyzetekben:

(a) ha Ön lényegesen megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és nem oldja meg a jogsértést attól számított 30 napon belül, hogy írásban értesítettük Önt a jogsértésről (ahol a lényeges jogsértés magában foglalja a számla kiegyenlítésének elmulasztását);

(b) a szolgáltatások általános leállításának részeként azonnal megszüntetjük a weboldalt.

14.2 Bármelyik fél felmondhatja a 17.5 pont (Vis Major) értelmében.

15. Titoktartás
15.1. Ön köteles bizalmasan kezelni minden információnkat, és csak azokat használhatja fel, amelyek a Szerződés teljesítéséhez szükségesek, ha a Bizalmas információk magukban foglalják, de nem kizárólagosan a tananyagainkat és a modelleinkre/oktatóinkra vonatkozó személyes információkat. E záradék rendelkezései nem vonatkoznak:

a) minden olyan információ, amely a Szerződés időpontjában nyilvános volt;

(b) minden olyan információ, amely utólag nyilvánosságra kerül, kivéve a Szerződés vagy bármely kapcsolódó megállapodás megszegésének következményeként;

(c) minden olyan információ, amelyet Ön önállóan dolgozott ki, az általunk szolgáltatott információk felhasználása nélkül; vagy

(d) a törvény vagy a szabályozó hatóság vagy a Szerződés rendelkezései által egyéb módon megköveteli nyilvánosságra hozatalát

kivéve, hogy a 15.1 (a)-15.1 (c) pont rendelkezései nem vonatkoznak a személyes adatokkal kapcsolatos információkra (az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározottak szerint).

15.2 Jelen kikötés a Szerződés keltétől számított két évig marad érvényben.

15.3 Amennyiben a Bizalmas információ személyes adat, az ilyen Bizalmas Információk csak olyan mértékben adhatók ki vagy használhatók fel, amennyiben az ilyen nyilvánosságra hozatal vagy felhasználás nem ütközik az adatvédelmi jogszabályokba.

16. Áruértékesítés
16.1 Az Áruk ára a weboldalunkon, vagy a megrendelés dátuma előtt általunk közölt ("Ár") szerint alakul.

16.2 Az árak a következőket tartalmazzák:

a) csomagolás és szállítás; és

b) ÁFA (vagy azzal egyenértékű forgalmi adó).

16.3 Az Áruk kiszállítását megelőzően fizetési bizonylatot adunk.

17. Általános
17.1 Harmadik fél jogai: A jelen szerződésben részt vevő feleken kívül senkinek nincs joga a jelen Szerződés bármely feltételének érvényesítésére.

17.2 Társasság vagy képviselet kizárása: A felek független személyek, és nem partnerek, nem megbízó és ügynök, illetve nem munkáltató és munkavállaló és a Szerződés nem hoz létre közöttük közös vállalkozást, bizalmi vagyonkezelői vagy egyéb jogviszonyt, kivéve a kifejezetten meghatározott szerződéses jogviszonyt.

Sem Önnek, sem nekünk nem lesz felhatalmazása arra, hogy kötelezettségeket vállaljon a másik fél nevében, és nem is képviselhetjük azt.

17.3 Változás: fenntartjuk a jogot arra, hogy időről időre módosítsuk ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, anélkül, hogy Önt előzetesen értesítené, és a Szolgáltatásaink további használata a változtatások elfogadását jelenti. Ezért kérjük, hogy további vásárlás előtt rendszeresen tekintse át weboldalunkon ezeket az Általános Szerződési Feltételeket.

17.4 Érvényesség: ha a jelen feltételek bármelyike ​​érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott feltétel elválaszthatónak minősül, és nem befolyásolja semmilyen más feltétel érvényességét és végrehajthatóságát.

Vis major:
17.5 "Vis Major": olyan esemény vagy eseménysorozat, amely az Ön vagy Mi ésszerű ellenőrzésünkön kívül esik, vagy amely megakadályozza vagy késlelteti Önt vagy minket a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésében, beleértve az isteni cselekményt, tüzet, áradást, villámlást, földrengést vagy más természeti jelenséget. katasztrófa, háború, zavargások vagy polgári zavargások, az áramellátás, az üzemanyag, a víz, a szállítás, a felszerelés vagy a távközlési szolgáltatás, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok megszakítása vagy meghibásodása, sztrájk, kizárás vagy bojkott vagy más munkavédelmi akció, beleértve a miénket is érintő vagy beszállítóink munkaerő, bármely járvány vagy világjárvány hatásai (beleértve, korlátozás nélkül a COVID-19 néven ismert vírust); de kizárva a fizetésképtelenségét vagy a fizetésképtelenséget eredményező körülményeket. Egyik fél sem szegi meg a Szerződést, és nem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy elmulasztásáért, ha a késedelem vagy meghiúsulás vis Maiorból ered. A Vis Maior eseménynek kitett fél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a másik felet, ha az esemény késedelmet vagy kudarcot okoz a teljesítésben, és ha ez megszűnik. Ha a Vis Maior 120 napnál tovább tart, vagy Ön, vagy mi azonnali hatállyal felmondhatjuk a Szerződést írásos felmondási idővel.

17.6 Ha a Szerződés megszűnik Vis Major esemény esetén fenntartjuk a jogot, hogy az Ön által a Szolgáltatásaink nyújtása során felmerült kiadásaink fedezésére befizetett összegeket megtartsuk. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a lemondott eseményt más időpont egyeztetésével pótoljuk, de ez nem garantálható.

Lemondás:
17.7 A törvényben vagy a Szerződésben biztosított jogok, felhatalmazások vagy jogorvoslatok gyakorlásában bekövetkezett mulasztások, késedelmek vagy mulasztások nem jelentenek lemondást az adott jogról, hatáskörről vagy jogorvoslatról, és nem zárják ki vagy korlátozzák a jövőbeni gyakorlást. egyéb jog, hatalom vagy jogorvoslat.

17.8 A törvényben vagy a Szerződésben biztosított jogok, felhatalmazások vagy jogorvoslatok általunk történő egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza meg azok jövőbeni gyakorlását vagy bármely más jog, hatáskör vagy jogorvoslat általunk történő gyakorlását.

17.9 Bármely feltételről, rendelkezésről, vagy a Szerződés megszegéséről való lemondás csak akkor érvényes, ha azt írásban adja és mi aláírjuk, és csak abban az esetben és abból a célból, amelyre adták.

Záró rendelkezés:
17.10 Ön és mi kölcsönösen megállapodunk abban, hogy a Szerződés alkotja az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást, és felülír minden korábbi megállapodást, ami Ön és köztünk létrejött, akár írásban, akár szóban.

17.11 Mi és Ön is tudomásul vesszük, hogy a Szerződést nem a Szerződésben vagy az annak alapján megkötött dokumentumokban kifejezetten nem rögzített nyilatkozatokra vagy szavatosságra hivatkozva kötöttük meg és nincs jogorvoslati lehetőségünk azokkal kapcsolatban. Sem Ön, sem mi nem tarthatunk igényt a Szerződésben szereplő nyilatkozatok alapján az ártatlan vagy gondatlan félrevezetés miatt.

17.12 A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza vagy zárja ki a csalásért való felelősséget.

Törvény:
17.13 A Szerződésre és a tárgyából vagy formációjából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra vagy követelésekre (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) Spanyolország és Catalónia törvényei az irányadók és azokkal összhangban kell értelmezni.

Kapcsolat

  • Email : icamedu@icamedu.com 
  • Website: www.icamedu.com 
  • Telefonon: +36 30 9 210 781
  • Postai úton: 08870 Sitges, Carrer Isidor 1 - Spain 


Jelen ÁSZF 2024. Január 18.-tól visszamenően a már megkezdett képzésekre vonatkozóan is az alábbiakkal egészül ki: az Akadémia fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben meghatározott fizetési módoktól eltérő fizetési módban egyezzen meg hallgatóval.

A beiratkozási szerződés kitöltésével és/vagy de nem kizárólagosan a beiratkozási díj vagy tandíj vagy első tandíj részlet befizetésével hallgatót az Akadémia befogadta a képzésbe. Erről külön értesítést nem szükséges küldenie hallgató részére. 

Amennyiben hallgató meg kívánja szakítani a képzését vagy a képzés megkezdése előtt visszalép, a befizetett tandíj sem részben sem egészben vissza nem igényelhető és a megállapodás szerinti tandíj hátralék - amennyiben van ilyen, 100 % ban teljesítendő. Ez alól a betegségre való hivatkozás még orvosi igazolás ellenében sem kivétel.