ULTIMATE LIPS VERSENY JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

Az Ultimate Lips verseny szervezője

Az AFI Cooperation S.L.  (a továbbiakban: ICAM vagy ICAM International Aesthetic Academy) ,címe 08870 Sitges, Carrer Isidor, 1 NIF ESB-16844631 fotópályázatot szervez. 

A téma az ajak tökéletesítésének lehetőségei tartós sminktetoválással (PMUP vagy microblading), Jalor Style® és Sweet Kiss CE gyógyszerészeti minőségű hialuronsavas fillerek töltésével, vagy a két technika együttes alkalmazásával. 

A pályázat olyan gyakorló, Magyarországon bejegyzett és praktizáló szakembereket céloz meg, akik  praxisukban a fenti tevékenységeket legálisan végzik és a filler töltések esetében elfogadják, hogy a Jalor® termékeket fogják alkalmazni és a pályázat feltételeibe modelljeik önként beleegyeztek (a továbbiakban: Esetek).

A verseny az "Ultimate Lips" nevet kapta és első alkalommal kerül szervezésre Magyarországon.

Jelentkezési határidő, eredmény hírdetés dátuma

Jelentkezési határidő

A résztvevő szakembereknek  2023. július 23. és szeptember 30. között kell regisztrálniuk a https://www.icamedu.com/ultimate-lips-verseny-jelentkezes oldalon közzétett online űrlap kitöltésével és a regisztrációs díj befizetésével. (139,- €)

A verseny

A regisztrációt követően az ICAM delegáltja felveszi a kapcsolatot a résztvevővel és elindul a részvételi folyamat.

Az első kapcsolatfelvételtől számítva a résztvevőnek 15 nap áll rendelkezésére, hogy kiválassza a kezelendő modellt és az ICAM delegáltjával egyeztesse a kezelés előtti és közvetlenül a kezelés utáni fotók készítésének dátumát. 

A gyógyult végeredmény fényképezésének időpontját is kitűzzük; ez az első kezeléstől számított 30 napnál nem lehet több.

Az általános részvételi időszak 2023. július 23. és 2023. november 30. között van. A fent említett időpont után jelentkezés vagy új klinikai eset nem fogadható el.

A versenyre az első 120 regisztráló számára garantált a részvétel.

Eredmény hirdetés

A részvétel a max. 120 regisztráló utolsó végeredményt rögzítő fotójának kézhezvételével ér véget, amely nem haladhatja meg a november 30-át.

Részvételi feltételek

 • A résztvevő olyan szakember lehet, aki Magyarország területén jogosult az adott tevékenység végzésére és azt legális feltételek mellett gyakorolja is.
 • A részvételi lapot helyesen töltötte ki és betartotta a megadott határidőket.
 • A Jalor®-kezelés után az elkészült fényképeket bemutatta modelljeinek, akik a vendég és betegjogról szóló törvénynek megfelelően beleegyeztek a kezelésbe.
 • Résztvevőnként csak egy fényképpel dokumentált eset (előtte és utána) engedélyezett.
 • Győződjön meg arról, hogy az esetről készült fotó eredeti, és nem sért szerzői jogot.
 • Győződjön meg arról, hogy a bemutatott eset nem tartalmazza a kezelt modellek személyes adatait.
 • Aláírta azt a dokumentumot, amely átruházza a modell fotójára vonatkozó jogait, annak érdekében, hogy felhasználhassa ezt a versenyen, valamint promóciós és képzési célokra is. Ezt a dokumentumot az ICAM biztosítja.
 • A kezelés elvégzését videó felvételen rögzíti és igazolja ezzel a kezelés eredetiségét.

A modellek nem fényképezhetők kozmetikai termékekkel az ajkaikon, például vazelinnel vagy sminkkel.

Összesen három fénykép készül  "előtte", "azonnal a kezelés "után" és  15-30 nappal a kezelést követően. 

Ha  második kezelésre is szükség van, akkor a korábban említett fényképeken kívül a második kezelés előtt, közvetlenül utána és újabb 15 nap elteltével további 3 fotó készül.

Minden fényképezésnél frontális és 45º-os fényképet kell készíteni. Teljes arc- és ajakfotót kell készíteni, az egyiket gesztikulálás nélkül, a másikat mosolyogva.

3.2. A részvétel kategóriái és formája.

A két pályázható kategória a neve: Ultimate Lips Semi Permanent Make Up / Ultimate Lips Jalor® Filler 

 • 3.2.1. «A legjobb Ultimate Lips 2024»
  Az összes résztvevő alkotás közül a szavazást hitelesítő és számláló PoliUnit Premium társaság összesíti a leadott szavazatokat. 
 • A szavazás céljából létrehozott weboldalon előzetesen regisztrált szakemberek adhatják le szavazataikat 2023 december 1 és 2024 február 15 között. Mindenki egyetlen szavazatot adhat le, az általa legszebbnek ítélt munkára.
 • 2024. február 16-án az ICAM e-mailben közli az eredményt a nyertessel.

 •  A szavazásban résztvevő regisztrált szakemberek az alábbi szempontokat értékelik;
  • Az alkalmazott technika és annak biztonsága
  • A kiinduló állapot technikai nehézsége
  • Elért eredmény

  A szavazás hitelességéért felelős PoliUnit társaságnak legkésőbb 2024. február 15-én, csütörtökön kell eredményt hírdetnie.

  2024. február 16-án az ICAM e-mailben közli az eredményt a nyertessel.

Nyeremények

Két díj kerül kiosztásra: 

Legjobb Ultimate Lips Semi Permanent Make Up

Legjobb Ultimate Lips Filler

Minden díj emléktrófeát és Certificate-et kap.

A Legjobb Ultimate Lips Semi Permanent Make Up díjazott az ICAM Aesthetic Injector Képzésen 100% támogatott ösztöndíjjal vehet részt 2024 májusi szemeszter kezdéssel 

A Legjobb Ultimate Lips Filler díj nyertese részt vehet a 2024 es IEB Nemzetközi Esztétikai és Kozmetológiai Konferencián Bangkokban ahol az ICAM az útiköltség és a szállás díját is fedezi a konferencia VIP belépőjén felül.

A díjátadó vacsora  2024. február 23-án lesz Budapesten a Four Seasons Hotelben.

Korlátozások

Ha nyilvánvaló, hogy valamelyik résztvevő nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy a részvételhez megadott adatok nem érvényesek, részvétele érvénytelennek minősül, és automatikusan kizárásra kerül a versenyből.

Különös tekintettel a választott beavatkozás legális gyakorlására vonatkozó követelmények betartására.

Az odaítélt nyeremény nem ruházható át, nem módosítható,  vagy ellentételezhető, és nem cserélhető más nyereményre vagy pénzre.

Az ICAM fenntartja a jogot, hogy alapos ok és előzetes jogi tájékoztatás esetén bármilyen változtatást végrehajtson, felfüggesszen vagy meghosszabbítson a versenyen.

A nyeremény átvételével járó adók vagy adóterhek, valamint a versenyből eredő minden egyéb olyan költség, amelyet az ICAM a jelen Jogalapokban kifejezetten nem vállal, a nyertest terheli.

Tizenöt (15) naptári napos határidőt állapítottunk meg a díj odaítélésétől számítva indokolt reklamáció benyújtására, valamint írásban az icamedu@icamedu.com email címre.

Az ICAM fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a nyereményt hasonló tulajdonságokkal rendelkező másikkal helyettesítse.

Felelősség

Példaként, de nem kizárólagosan, az ICAM nem vállal felelősséget a harmadik félnek felróható esetleges veszteségekért, lopásokért, késésekért vagy bármely más olyan körülményért, amely befolyásolhatja a verseny alakulását, Nem vállal felelősséget a résztvevők, nyertesek vagy harmadik felek által elszenvedett semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért.

Az ICAM nem vállal felelősséget azon kötelezettségekért, amelyek a résztvevőt az esztétikai tevékenységet gyakorló szakemberként terhelik azon modellekkel kapcsolatban, akikre vonatkozóan a pályázat fotóit és video felvételét kiadták.

Az ICAM nem vállal felelősséget olyan vis maior vagy véletlen esemény esetén, amely megakadályozhatja a verseny befejezését vagy a nyeremények teljes vagy részleges felhasználását.

Abban az esetben, ha a jelen versenyt nem lehetne lebonyolítani akár feltárt csalás, technikai hiba, akár az ICAM ellenőrzése alá nem tartozó egyéb ok miatt, amely befolyásolja a verseny normál lebonyolítását, az ICAM fenntartja a jogot, hogy törölheti, módosíthatja vagy felfüggesztheti azt, beleértve a regisztrációs weboldalt is.

Fotókkal kapcsolatos jogok

A pályázaton való részvételhez készült fényképek és videók (kép és hang) képi jogai az ICAM-ot illetik és azokat az ICAM korlátlan ideig és bármilyen médiumban felhasználhatja termékei és képzései népszerűsítésére.

A részt venni kívánó szakembereknek be kell szerezni modelljük hozzájárulását, valamint képi jogainak átruházását a pályázaton való felhasználáshoz. Az ICAM minden modell számára megadja a képeik marketingcélú felhasználására vonatkozó hozzájárulási felhatalmazást, amelynek kitöltése a részvétel feltétele.

Abban az esetben, ha a modell igényt nyújt be az ICAM-hoz, az utóbbinak jogában áll fellebbezni a kezelést végző szakember ellen, ha a kezelés végzése nem felelt meg a jogi vagy egészségügyi követelményeknek.

Személyes adatok védelme

A hatályos adatvédelmi rendeletek előírásaival összhangban,  az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679/EU rendelete szerint, a természetes személyek védelméről szóló 2016. április 27-i, Személyes adatok feldolgozása tekintetében:

A kezelésért felelős.

Az Ön adatainak feldolgozásáért felelős cég az AFI Cooperation S.L., e-mail címe: icamedu@icamedu.com , kapcsolattartási telefonszáma +36 308 210 781

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen okból.

Az egyes Résztvevők azonosító adatait, elérhetőségeit, valamint a pályázat kidolgozása során megadott adatait a pályázat lebonyolítása és nyertesség esetén a nyeremény kiküldése érdekében a részvételi jogalapban foglaltak szerint kezeljük. melyet a résztvevő elfogad és jóváhagy a jelentkezéskor. A résztvevő személyes adatainak kezelését a részvételt lehetővé tevő pályázati jogalapok elfogadása legitimálja.

Hasonlóképpen kezeljük a résztvevő elérhetőségeit tudományos információs tevékenység, azaz az ICAM által forgalmazott termékek megfelelő, a vonatkozó előírásoknak megfelelő felhasználásának elősegítésére irányuló tájékoztatási tevékenység céljából.

Ezen információk elküldése az Önről, mint jogosult szakemberről szóló profil elkészítése alapján történik. Ezért olyan információkat küldünk Önnek, amelyek megfelelnek a profiljának, például a szakterülete alapján. A profil elkészítése semmilyen esetben sem okoz Önnek kárt, és Ön bármikor tiltakozhat a jelen dokumentumban megadott címeken keresztül. Az említett profil elkészítésével szembeni tiltakozása csak azzal a következménnyel jár, hogy az elküldött információ nem igazodik az Ön érdeklődéséhez vagy képességeihez.

Hasonlóképpen, az ICAM ezeket a kereskedelmi kommunikációkat monitor pixeleken keresztül fogja nyomon követni annak érdekében, hogy mérje kereskedelmi kommunikációjaink és/vagy hírleveleink sikerét az azokat fogadó felhasználók körében, azaz figyelje az e-mailek megnyitását, valamint a tartalmakra vagy linkekre történő kattintásokat. az említett e-mailekben.

A személyes adatok kezelését az Ön kifejezett hozzájárulása teszi lehetővé, amelyet az erre a célra engedélyezett mező megjelölésével ad nekünk. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, és leiratkozhat ezekről a közlésekről. Kifogásolhatja ezen technológiák letöltését is, ha kikapcsolja a képek automatikus letöltését az e-mail szolgáltatón keresztül.

A Résztvevők garantálják, hogy a megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, és kötelesek értesíteni az ICAM-ot az ezekben bekövetkezett változásokról. Az ICAM fenntartja a jogot, hogy kizárjon a versenyből minden olyan résztvevőt, aki hamis információt közölt.

Mikor és milyen okból tudjuk adatait harmadik félnek átadni

Az Ön adatait az alábbiakban ismertetett okok miatt továbbíthatjuk az alább megjelölt címzetteknek:

 • Közigazgatási szervek azon jogi kötelezettségek betartásáért, amelyek az ICAM-ra a tevékenységéből adódóan vonatkoznak.
 • Azok a beszállítók, akiknek hozzáférésre van szükségük az Ön adataihoz olyan szolgáltatások nyújtásához, amelyekre az ICAM az említett szállítókkal szerződést kötött, és amelyekkel az ICAM aláírta a magánszféra védelme érdekében a jogszabályok által előírt szükséges titoktartási és személyes adatok kezelési szerződéseit.
 • Számviteli könyvvizsgáló társaságok: az ICAM tevékenységéből adódóan alá tartozó számviteli könyvvizsgálati jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

Ha a jövőben az ICAM más módon továbbítja a személyes adatokat, erről időben tájékoztatja Önt.

Nemzetközi transzferek

Az ICAM az Európai Bizottság megfelelőségi határozatai alapján szerződést köthet az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban található szolgáltatókkal. Ebben az esetben úgy tekintjük, hogy az országnak az európaival egyenértékű szabályozása van. Abban az esetben, ha az ICAM-nak olyan szolgáltatókkal kell szerződést kötnie, amelyek olyan országokban találhatók, amelyek nem rendelkeznek az európai szabályozással egyenértékű szabályozással, a szerződéskötés minden olyan garanciát és biztosítékot tartalmaz, amelyet a szabályozás megkövetel az Ön magánéletének megőrzése érdekében, miután ellenőrizte az ICAM jogszabályait. rendeltetési ország..

Az említett biztosítékok magukban foglalhatják a szerződéses kikötések és az ezekre vonatkozó kiegészítő garanciák alkalmazását, az egyes rendeltetési országok előírásaival összhangban, vagy az adatvédelmi hatóságok által jóváhagyott kötelező érvényű vállalati előírásokat.

Milyen jogai vannak a résztvevőknek

A Résztvevők jogosultak (i) hozzáférni személyes adataikhoz, valamint (ii) kérni a pontatlan adatok helyesbítését, vagy adott esetben törlését, (iii) kérni adataik kezelésének korlátozását, ( iv. ) tiltakozik az Ön adatainak kezelése ellen, és (v) kéri azok hordozhatóságát. (vi) Abban az esetben, ha a kezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor gyakorolhatja a hozzájárulás visszavonásának jogát anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt végzett kezelés jogszerűségét.

A résztvevők mindezen jogaikat az icamedu@icamedu.com e-mail címen gyakorolhatják kérésük okának megjelölésével.

Az egyéb közigazgatási fellebbezések vagy bírósági eljárások sérelme nélkül a Résztvevőnek joga van keresetet benyújtani egy ellenőrző hatósághoz, különösen abban a tagállamban, amelyben szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye található, abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése nem felel meg az előírásoknak, valamint abban az esetben, ha jogainak gyakorlása nem kielégítő.

Az ellenőrző hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a kérelmezőt az igénylés menetéről és eredményéről.